KOC INOVATIS partnerji

Projektna pisarna

CER - Center energetsko učinkovitih rešitev, zavod

CER - Center energetsko učinkovitih rešitev, je strateško strokovno partnerstvo slovenskih in mednarodnih gospodarskih, raziskovalnih ter nevladnih organizacij iz različnih sektorjev. Deluje v širšem družbenem interesu za pospeševanje zelenih tehnologij, ki prinašajo odgovor na podnebno krizo. Predstavlja povezavo med politiko, gospodarstvom in javnostjo. Pod »zelene tehnologije« opredeljujejo vse storitve, produkte in procese, ki zmanjšujejo porabo energije in materialov, zmanjšujejo in odpravljajo odpadke in emisije, povečujejo uporabo čiste energije in so bolj energetsko učinkoviti.

DRI upravljanje investicij d. o. o.

DRI upravljanje investicij, je največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji. Ekspertna znanja, bogate izkušnje ter pridobljeno zaupanje javnih in zasebnih naročnikov so temelji, na katerih se je družba utrdila kot zanesljiv partner pri uresničevanju investicij na področju železniške, cestne, komunalne in vodne infrastrukture, stavb ter prometa. DRI na enem mestu združuje tehnična, ekonomska in druga ekspertna znanja, nepogrešljiva pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov.

Širok spekter dejavnosti družbi omogoča organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa – od načrtovanja, projektiranja in gradnje do vzdrževanja in upravljanja.

 

EEA MEDVED d. o. o.

Podjetje EEA Medved d.o.o. deluje že od leta 1985 na področju klasičnih elektro instalacij, javni razsvetljavi, instalacij v industriji, na toplarnah, kotlovnicah, hladilnih sistemih v industrijskih in komercialnih hladilnicah, na zorilnicah mesa, na dimnicah in spremljajoči opremi za mesno industrijo. Dela izvaja v Sloveniji in v tujini. Podjetje je specializirano za servisiranje in menjavo stacionarnih akumulatorskih stacionarnih baterij. Imajo lastno trgovino z elektro materialom.

Usposobljeni so za instalacije na EX napravah, za izvajanje meritev izvedenih elektro del in elektro naprav. Nudijo tudi projektiranje za elektro dela v različnih tehnologijah.

EUDOM, d.o.o., so.p.

V podjetju EUDOM se ukvarjamo z reciklarno rabljenih računalnikov, tržnico knjig, energetskim upravljanjem stavb in oddajanjem prostorov. Med obsežnejšimi dejavnostmi je energetsko upravljanje stavb (Digitalni Obratovalni Monitoring), kjer gre za celovit produkt in napredne rešitve na področju upravljanja z energijo in obnovljivih virov energije, kar vključuje tudi svetovalne storitve.

Poslanstvo socialnega podjetja EUDOM je ustvarjanje možnosti zaposlovanja in delovnih pogojev, predvsem na področjih reševanja socialnih in okoljskih izzivov, kot so trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, ponovna raba in recikliranje. 

EUTRIP d. o. o.

V podjetju EUTRIP, d. o. o., se ukvarjamo s celovitimi rešitvami na področju investicij, kar zajema pripravo konceptualnih rešitev, investicijskih dokumentacij, vlog za nepovratna sredstva, energetskih pregledov, projektne dokumentacije, nadzora, supernadzora, monitoringa, prevzemamo pa tudi koordinacijo in administracijo projektov EU, svetujemo pri uvajanju tehnologij BIM in digitalizacije na področju vodenja projektov, priprave projektne dokumentacije in pametnih mest.

V slovenskem prostoru želimo ohranja vlogo vodilnega podjetja na področju inženiringa in komuniciranja. Ustvarjati želimo inovativne, učinkovite in naravi prijazne komunikacijske in energetske rešitve.

 

LESOTEKA, d.o.o.

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d. d. skupaj s povezanimi družbami tvori Skupino GG Slovenj Gradec. Osnovna dejavnost družbe je pridobivanje, trženje in predelava lesa. Podjetje povezuje celotno gozdno-lesno vrednostno predelovalno verigo od gospodarjenja z gozdom, sečnjo, primarno predelavo lesa na lastni krožni žagi do izdelave končnih konstrukcijskih lesenih elementov.

Slogan podjetja je »Od gozda do hiše«, v sodelovanju s podjetji skupine prenašamo znanje in tradicijo predelave lesa na področje izdelave masivnih lesenih objektov, s katerimi postaja družba vse bolj prepoznavna tudi na področju promocije in uporabe lesa kot konstrukcijskega materiala v gradbeništvu.

HOLICENTER ANGELIKA, zavod

HOLICENTER ANGELIKA, zavod za usposabljanje, svetovanje in mediacijo,  je zanesljiv in kredibilen partner, ki svoje storitve izvaja kakovostno in v tesnem sodelovanju z naročniki oz. deležniki, katerim so namenjene. Spremlja trende, stanje in razvoj na področjih svojih usposabljanj in svetovanj ter širšem področju razvoja človeških virov, zato so storitve prilagojene konkretnim potrebam v gospodarstvu in družbi. V svoji viziji ustvarjati inovativne, učinkovite, ljudem in naravi prijazne rešitve združuje štiri stebre: »Razvoj ljudi«, »Narava doma«, »SCENAR Angelika« in »Po poti nove šole«. V okviru stebra »Razvoj ljudi« izvaja pripravo in vodenje projektov, razvoj modelov kompetenc, razvoj mentorstva, razvoj in izvedbo programov izobraževanja in usposabljanja, podporo razvoju in izvedbi strategij za ravnanje z ljudmi, podporo izboljšanju prenosu novega v prakso. V 10-ih letih je vpeljal več projektov razvoja kadrov za posamezne naročnike (podjetja, izobraževalne organizacije, drugi deležniki), kot za skupine naročnikov (več podjetij, izobraževalnih organizacij). Povprečno projekti trajajo do enega leta, nekateri več let (Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe, Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu, Kompetenčni center za trajnostno prihodnost, EDUCARE, Nova priložnost, Po poti nove šole).

KNAUF INSULATION d. o. o.

Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka je največji slovenski proizvajalec izolacijskih materialov in je hkrati del korporacije Knauf Insulation z več kot 30 tovarnami ter več kot 5.000 zaposlenimi po svetu. Podjetje ima 60 letno tradicijo in v Slovenijeniji 400 zaposlenih. V Škofji Loki je tudi Center za razvoj tehnologij kamene volne ter Center za prodajo OEM produktov in zelenih rešitev. 
Podjetje je vodilno na področju zagotovitve najširšega spektra izolacijskih rešitev in je dobro poznano po inovativnih in trajnostno naravnanih rešitvah.
Knauf Insulation je bilo prvo podjetje na svetu, ki je v svojo proizvodno linijo kamene volne kot pogonsko sredstvo vpeljalo plin namensto koksa in tako prispevalo k manjšanju okoljskega odtisa.
Z inovativnostjo je podjetje usmerjeno v iskanje trajnostnih in za okolje sprejemljivejših rešitev, vedno pa so na prvem mestu ljudje in okolje zato so prizadevanja usmerjena v energetsko učinkovitost katere rezultati se kažejo v zmanjševanju obremenitev okolja in izboljšani bivalni kvaliteti. Slednja vključuje tudi varnost, predvsem požarno varnost in izboljšano kvaliteto zraka v bivalnih prostorih.

KRONOTERM d. o. o.

Podjetje Kronoterm d.o.o., je specializirano za proizvodnjo, montažo in servisiranje toplotnih črpalk in hladilnih sistemov. Glavni produkti so toplotne črpalke zrak/voda, zemlja/voda, voda/voda, hladilne naprave. Glavne storitve so razvoj, projektiranje, proizvodnja, montaža in servis visokotehnoloških naprav za varčno in okolju prijazno ogrevanje in hlajenje. Pomembni trgi so Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, države nekdanje Jugoslavije.
Kronoterm d.o.o. je vodilni proizvajalec toplotnih črpalk v Sloveniji in član združenja 30 največjih evropskih proizvajalcev toplotnih črpalk – BWP Bundesverband Wärmepumpe.
Podjetje že od leta 1976 razvija toplotne črpalke in od leta 1990 udejanja poslanstvo projektiranja, razvoja, proizvodnje in implementacije visokotehnoloških naprav za varčno ter okolju prijazno ogrevanje in hlajenje. Razvilo je lastno blagovno znamko – Kronoterm. Večina njihovih toplotnih črpalk ustreza zahtevnim pogojem razpisa za subvencije s strani Eko sklada. Možnost uporabe naravne energije s svojimi toplotnimi črpalkami zagotavlja že več kot 70.000 uporabnikom.

 

LESOTEKA HIŠE d. o. o.

Podjetje Lesoteka hiše se ukvarja z izgradnjo lesenih masivnih brunaric in hiš po sistemu križno lepljenih plošč ali CLT. Trgu ponujamo moderne, visoko kakovostne in široko aplikativne lesene masivne objekte, ki ljudem nudijo dobro in relativno ugodno alternativo obstoječim izdelkom na trgu. Žene nas želja po popolnosti, natančnosti, prisegamo na unikatnost. Vsak naš objekt ima svojo zgodbo, ki jo ustvarimo skupaj s kupci.

LINEAL d. o. o.

Smo med vodilnimi podjetji na področju inženirskih storitev za infrastrukturo v Sloveniji. V skoraj 30 letih našega obstoja smo pridobili vpogled in ustaljeno tradicijo pri načrtovanju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov. Naš kolektiv tvorijo strokovnjaki, ki jih odlikujejo bogate izkušnje, delovna vnema in ustvarjalnost. V vsakodnevnem delovnem procesu uspešno iščejo rešitve za zahtevne infrastrukturne projekte doma in po svetu. Inženirske izzive v infrastrukturi rešujemo s pomočjo najnaprednejše tehnologije, v katero vlagamo že od ustanovitve podjetja. Pri delu uporabljamo vrhunsko programsko opremo, katera nam omogoča iskanje optimalnih rešitev.
Za doseganje naših ciljev je pomembno sodelovanje s poslovnimi partnerji in naročniki. Z njimi gradimo odnose, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti in zaupanju. S svojo strokovnostjo jih želimo navdušiti in pritegniti k sodelovanju.
Področja storitev so Ceste in železnice, Hidrotehnika, komunalna infrastruktura in konstrukcije, Promet, Elektrotehnika, BIM.

 

LUMAR IG d. o. o.

Podjetje Lumar IG je vodilni slovenski proizvajalec skoraj nič-energijskih montažnih objektov (SNEH). Do danes je podjetje postavilo preko 2.300 različnih objektov v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici in Franciji. Filozofija razmišljanja, delovanja in razvoja podjetja je usmerjena v ustvarjanje kakovostnih objektov, ki ob minimalnem obremenjevanju okolja ponujajo maksimalno bivalno ugodje in visoko energetsko učinkovitost. Omenjeno se odraža v sloganu »Živeti najbolje!«
Z zgodnjo usmeritvijo v trajnostno gradnjo, hitrim vpeljevanjem sodobnih znanj in tehnologij za gradnjo inovativnih objektov v pasivnem standardu in ustvarjanjem novih trendov, se je podjetje uveljavilo kot najbolj inovativno in uspešno slovensko podjetje med proizvajalci montažnih objektov.

 

ENERTEC d.o.o. - Moja elektrarna

Podjetje Enertec d.o.o. so leta 2009 ustanovili trije fantje brez pravih poslovnih izkušenj in skupne preteklosti.  Z energijo in znanjem so stopili v svet sončnih sončnih elektrarn. Takrat je slovenski trg cvetel na področju podpornih shem za odkup električne energije, tako da so bili v celoti osredotočeni na postavitev večjih sončnih elektrarn. Leta 2012 se je trg popolnoma ustavil. Svojo znanje so osredotočili v vzdrževanje sončnih elektran in razvojem in inzeniringom projektov po bivši Jugoslaviji. Vztrajnost  in fleksibilnost se je poplačala, saj  je leta 2016 z uredbo o samooskrbi slovensti trg ponovno zaživel.  S postavitvijo blagovne znamke  Moja elektrarna je njihovo poslanstvo postalo navduševanje ljudi za energetsko samooskrbo s pomočjo izkoriščanje sonca.  Danes ekipa šteje 12 ljudi in na trg prinaša dovršene rešitve.

M SORA d. d.

M SORA d.d. je podjetje s 70-letno tradicijo saj njeni začetki segajo v leto 1948, ko je bila oblikovana kot zadruga. Mizarsko podjetje se ji je pridružilo leta 1985 in s tem zasadilo osnovo današnjega uspešnega podjetja poznanega predvsem po izdelavi lesenih ter les-alu oken in vrat. Podjetje (brez hčerinskih podjetij) ima 180 zaposlenih in 25 mio € prometa. Razdeljeno je v tri glavne enote: Mizarstvo, Norica (dobavitelj in zastopnik številnih materialov potrebnih za izdelavo oken) ter Trgovine (trgovine z živili, trgovine z gradbenim materialom). Enota Mizarstvo ima trenutno 95 zaposlenih in je prepoznano po širokem naboru lesenih in les-alu oken z več kot 20-timi različnimi tipi. Razvoj oken na eni strani odgovarja na trende moderne arhitekture ter želje končnih kupcev, s takojšnjimi, hitrimi prilagoditvami obstoječih detajlov.

Vzporedno pa se vodi dolgoročen razvoj oken, z vpeljevanjem najbolj inovativnih materialov ter procesov, ki se jih spoznava skozi tesna sodelovanja z univerzami, inštituti ter podjetji skozi uspešno pridobljene in zaključene razvojne projekte. Predvsem fleksibilnost prilagajanj lastnosti oken končnemu kupcu je tista, s katero je podjetje našlo tržno nišo, ki odpira vrata na prodajne trge po celem svetu. M SORA letno izvaža v več kot 15 različnih držav, do sedaj najdlje v Novo Zelandijo. Vse našteto dopolnjuje tudi večje število razvojnih projektov, inovativnih izdelkov plasiranih na trg in mnoge prejete nagrade.

PLAN-NET SOLAR D.O.O.

Podjetje Plan-net solar d.o.o. je že dolgo uveljavljeno na področju fotovoltaike in celostnih energetskih rešitev
bivanja, ki jih z električno mobilnostjo prenaša tudi na slovenske ceste. V svoji ponudbi imamo vse vrste
polnilnic za električna vozila. Ena ključnih dejavnosti podjetja Plan-net solar d.o.o. je postavitev polnilnih postaj, prodaja električnih vozil, elektroinštalacij in UPS-naprav. Plan-net Solar d.o.o. je vodilno podjetje za izgradnjo vrhunskih sončnih elektrarn v Sloveniji. Sodelovanje z inovativnimi in zanesljivimi poslovnimi partnerji omogoča kontinuirano rast razvoja in poslovne
odličnosti. Visoko kakovost zagotavljamo s standardi ISO 9001:2008, s članstvom v PV Cycle - kot edini
v Sloveniji, s članstvom ZSFI, lastno težko mehanizacijo, izkušnjami in zanesljivimi poslovnimi partnerji.

POMGRAD d. d.

Skupina Pomgrad je skupina lastniško povezanih podjetij, katerih obvladujoča družba je Pomgrad d.d.

Vse družbe v skupini Pomgrad so specializirane za izvajanje posameznih del iz širokega spektra gradbenih dejavnosti. Tako lahko na trgu ponudimo celovite storitve s področja gradbeništva, kar nam omogočajo sinergijske povezave med podjetji v skupini, prilagodljivost zahtevam trga in posameznim investitorjem. Kakovostna gradnja lahko poteka le na trdnih temeljih, zato pri Pomgradu naše poslovanje gradimo na temeljnih vrednotah. Specializiranost posameznih družb znotraj skupine nam omogoča izvajanje vseh vrst objektov visoke in nizke gradnje.

 

PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o

Protim je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje z več kot 90 redno zaposlenih arhitektov in inženirjev, ki projekte integralno vodijo in koordinirajo od prvih zasnov do končne izvedbe, razvijajo sodobne rešitve, skrbno pripravljajo in spremljajo izvedbo projekta vse do obratovanja – ob popolni strokovni odgovornosti do investitorja.

Protim nudi kompetentne, kakovostne in celovite arhitekturne in inženirske storitve.

 

REM d. o. o.

REM d.o.o. je srednje veliko podjetje, ki ima pomembno vlogo na področju proizvodnje modularnih montažnih objektov in bivalnih kontejnerjev tako v Sloveniji kot tudi v Evropi in drugod po svetu. Specializirali smo se na področju proizvodnje modularnih enot s poudarkom na sanitarnih in bivalnih kontejnerjih, v zadnjih letih pa smo se z oblikovanjem lastne razvojne ekipe in konstrukcijskega oddelka preusmerili v projektiranje, izdelavo in montažo zahtevnejših modularnih montažnih objektov in inženiringa.

Vsako leto širimo svoj proizvodni program in storitve ter zvišujemo kakovost. Še posebej veliko pozornost posvečamo dovršenemu končnemu izgledu naših izdelkov.

 

SMARTIS d. o. o.

Družba SmartIS je bila ustanovljena leta 2009. Pohvalimo se, da smo v vseh teh letih beležili poslovno rast. Postali smo prepoznavni kot inovativno IT podjetje. Prednost Družbe je dinamičnost, visoko strokovno znanje, sledenje najnovejšim tehnologijam in fleksibilnost. Podjetje je storitveno in razvojno naravnano, kar je dobra osnova za krepitev dodane vrednosti na zaposlenega. Z lastnim razvojem in lastno blagovno znamko ima Družba vizijo prodora na globalni trg.

Poleg matične družbe v Sloveniji je bila leta 2013 ustanovljena družba z enakim imenom na Hrvaškem, ki je v 100 % lasti SmartIS Slovenija. V letu 2016 je bilo ustanovljeno tudi start-up podjetje SmartIS City.

 

SELTRON d. o. o.

SELTRON je moderno tehnološko podjetje, ki združuje sodobno tehnologijo z dolgoletnimi izkušnjami. Ponuja inovativne, napredne in varčne rešitve za reguliranje ogrevanja, ki so prepoznavne tako v slovenskem kot v evropskem prostoru. Podjetje nenehno vlaga v razvoj in nadgrajuje lastno proizvodnjo regulacijske tehnike, s skrbjo za čim manjšo porabo energije in prihranek uporabnikov, ter varovanje okolja.

Podjetje je že od leta 1992 partner in specializiran OEM dobavitelj različnim proizvajalcem ogrevalne tehnike in veletrgovcem na evropskem trgu.

 

SPRINKLER SISTEMI CUDER d. o. o.

Sprinkler sistemi Cuder d.o.o. je eno od vodilnih podjetij na področju sprinkler sistemov v širši regiji. Je podjetje z dolgoletno tradicijo poslovanja, saj naše korenine segajo v leto 1996. Več kot dvajset let se dokazujemo kot zanesljivi izvajalci in serviserji različnih vrst protipožarnih sistemov. Sprinkler sistemi Cuder d.o.o. se z vztrajnim delom, lastnim znanjem in razvojem, nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem, sledenjem svetovnim trendom in izvedbo tehnično najzahtevnejši projektov razvija v dinamično vodilno strukturo z več kot 40 zaposlenimi.

Naš največji vir in potencial so timsko usmerjeni, motivirani, izobraženi ter lojalni sodelavci, pripravljeni sprejemati nove izzive v vedno bolj dinamičnem poslovnem okolju.

ZEROX d. o. o.

Podjetje Zerox je v Sloveniji eno od prepoznavnih imen na področju zagotavljanja kakovosti elektroinštalacij in elektro montaže v industriji.
Izvajamo delo v avtomobilski industriji, letalski industriji, železarstvu, prehrambeni industriji in elektro montaži visokoletečih paletnih regalov. Med drugim izvajamo tudi elektro meritve, inteligentne inštalacije, toplotne črpalke, površinsko ogrevanje, prezračevanje z rekuperacijo, klimatske naprave, centralni sesalni sistem,..

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje in znanje, poleg tega pa vedno postavljamo na prvo mesto kakovostno delovanje, upoštevanje rokov in prilagoditev glede na potrebe kupcev.

Močan poudarek dajemo tudi varnosti in zdravju pri delu, podjetje je pridobilo tudi certifikat SCC.

 

Inštitut za vode Republike Slovenije (IzVRS)

Inštitut za vode Republike Slovenije (IzVRS) je vodilna raziskovalno-svetovalna in aplikativna institucija na področju integralnega vodnega upravljanja in skupne evropske vodne politike v Republiki Sloveniji, ki se bo z namenom uresničevanja trajnostnega upravljanja voda še intenzivneje povezovala s sorodnimi institucijami in organizacijami.
Vsaka razvojna pobuda na področju voda zahteva celovito obravnavo in določitev rešitve, ki ob upoštevanju varstvenih vidikov vodnega okolja v največji meri tudi zadovoljuje naročnika, zato so njihove storitve in rešitve rezultat celovite obravnava problema s tehničnega, okoljskega in tudi ekonomskega vidika in posledično zato tudi izvedljive.
IzVRS je ena vodilnih institucij na območju Centralne Evrope za področje trajnostnega upravljanja z vodami z izdelavo aplikativnih rešitev načrtovanja, rabe, urejanja, varstva voda.
Poleg izvajanja nalog v okviru že tradicionalnih in uveljavljenih področij dela bo inštitut razširil svojo dejavnost predvsem na področjih izvajanja inženiringa v fazi priprave in izvedbe projektov in svetovalnih storitev zagotavljanja poplavne varnosti, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda na nacionalnem in mednarodnem področju.

 

Izkušnje partnerjev v kompetenčnih centrih

 • Če gledam s stališča podjetja Kronoterm d.o.o., smo po dobrih 20-ih letih prišli do neke faze, ko smo se tudi mogli vprašati, kako in kaj naprej, kako blagovno znamko razvijati naprej, ker je ključno za nas, kako razvijamo za tujino, izvoz – in tukaj nam je manjkalo znanja. Vsekakor smo preko KOC, s skupnimi izobraževanji prišli do spoznanj, usmeritev, in v končni fazi tudi do strokovnjakov, s katerimi sedaj naprej sodelujemo. Na podlagi teh znanj bo prvi rezultat združitev vseh teh znanj naša nova linija toplotnih črpalk.
  Bogdan KronovšekDirektor, Kronoterm d.o.o.
 • Hitra rast podjetja pripelje do hitre rasti števila delavcev, širitve oddelkov, s tem pa tudi do predvidljivih razhajanji med njimi. KOC je projekt, ki nam je veliko pomagal pri učenju mehkih veščin vodenja, povezovanja in sodelovanja. Sočasno pa nam je potrdil, da je vlaganje v razvoj BIM knijžnic prava odločitev in edina prava pot.
  Dr. Barbara ŠubicVodja razvoja in tehnologije, M Sora d.d
 • Večina sredstev KOCa smo uporabili za učenje nemškega jezika zaposlenih, saj nameravamo v naslednjih letih napraviti resen prodor na nemško govoreče trge. Pravi rezultati pridobivanja novih kompetenc KOCa se bodo pokazali v naslednjih petih letih. Poleg pridobivanja pomembnih kompetenc je KOC tudi poligon mreženja ljudi, podjetnikov, novih poslovnih partnerjev in njihovih uspešnih poslovnih praks.
  Žan PritržnikDirektor, Lesoteka hiše d.o.o.
 • Naše podjetje je z vključenostjo v KOC pridobilo dostop do izobraževanj, ki si jih sicer ne bi privoščili. Prav tako, smo ob tej priložnosti več časa posvetili krepitvi kompetenc naših zaposlenih, saj je v današnjem eksponentnem razvoju tehnologije to nujen in ekonomsko učinkovit vložek. Pomembni vidiki vključenosti v KOC so tudi medpodjetniško mreženje in navezovanje stikov s strokovnjaki na podobnih področjih ter izmenjava izkušenj.
  Mag. Primož PraperDirektor, Eutrip, d.o.o.
 • Dodana vrednost KOCa je predvsem v dejstvu, da združuje ljudi, ki podobno razmišljajo. Kot udeleženka izobraževanja v sklopu KOC sem dobila priložnost spoznati kar nekaj, v profesionalnem smislu, zanimivih ljudi, ki s svojim mišljenjem izven ustaljenih smernic predstavljajo ključne mejnike v razvoju in izobraževanju. KOC je našemu podjetju omogočil, da je brez večjih finančnih obremenitev podjetja, zaposlene lahko poslal na več delavnic, srečanj in izobraževanj, ki so obogatile vsakega izmed udeležencev in njegovega delodajalca. Navsezadnje, pa bodo takšna znanja, v primeru iskanja zaposlitve, izboljšale kompetenčne možnosti vsakega udeleženca.
  Anja HohlerStrokovna sodelavka, Eudom, d. o. o., so. p.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio