Posvet na temo priprave izobraževalnega modula s področja pametnih stavb in energetskega upravljanja: »PAMETNE STAVBE IN IDEALNO BIVALNO UGODJE«

Avgust
2022
22
VABILO
na 
DELOVNI POSVET

 
na temo priprave izobraževalnega modula s področja pametnih stavb in energetskega upravljanja: 
»PAMETNE STAVBE IN IDEALNO BIVALNO UGODJE«
 
30. avgusta 2022 v prostorih ŠC VELENJE, MIC, Koroška 62a, Velenje s pričetkom ob 9. uri

Posvet bo izveden v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje 

Organizator: KOC INOVATIS – Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe 


Komu je posvet namenjen?
Na delovni posvet vabimo učitelje srednjih tehniških šol in druge pedagoške delavce srednješolskega in poklicnega izobraževanja  s tega področja ter ostale strokovnjake aktualnih izobraževalnih programov (eletrotehnika, strojništvo, računalništvo in informatika, mehatronika, gradbeništvo, varstvo okolja in naravovarstvo ...).  Namen posveta je priprava osnov katalogov znanj in izvedbe "predmeta" na temo pametnih stavb in energetskega upravljanja v zadnjem letniku srednješolskega (poklicnega) izobraževanja.

Zakaj posvet?
Poraba energije v stavbah predstavlja visok delež porabljene energije in znaša med 30 % in 40 % celotne nacionalne porabe energije v Sloveniji. Pri prehodu v digitalno dobo zlasti zaostajajo tradicionalni sektorji (npr. gradbeni, agroživilski, tekstilni ali jeklarski sektor), pa tudi mala in srednja podjetja. Napredne digitalne tehnologije, kot so centralni nadzorni in krmilni sistemi (CNS), digitalni obratovalni monitoring (DOM) in informacijsko modeliranje gradenj (BIM), omogočajo digitalizirano integrirano načrtovanje in upravljanje stavb ter velik potencial pri prihrankih v času gradnje  in upravljanja stavb. Raziskave kažejo, da je možno s prehodom na digitalne tehnologije v gradbeništvu prihraniti do 8 % stroškov v času gradnje in 10 % v času upravljanja stavb. Navedeni prihranki še posebej veljajo za stavbe javnega sektorja, saj je poraba energije daleč nad optimalno. Ob pričakovanih mehkih in tehničnih ukrepih se v bližnji prihodnosti pričakuje bistveno znižanje porabe energije, še zlasti ob upoštevanju aktualne zakonodaje s tega področja. 

Teme, ki jih bomo obravnavali:
  1. Predstavitev Kompetenčnega centra za razvoj  kadrov za inovativne stavbe (mag. Marjan Velej, KOC INOVATIS)
  2. Analiza stanja poučevanja aktualne tematike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v stavbah  (trajnostna energetika) v slovenskih srednjih in poklicnih šolah (Davorin Majkus, CPI RS)
  3. Predstavitev primera odprtega kurikula: "Pametne stavbe in idealno bivalno ugodje" in razprava, dopolnitve, spremembe ... (Cvetko Fendre, Radovan Repnik, ŠC Velenje)
  4. Perspektiva srednješolskega izobraževanja na temo učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, trajnostne energetike in okolje varstva (razprava vseh udeležencev posveta).
Po končanem posvetu (približno 3 ure) si bomo ogledali energetski poligon ŠC Velenje, MIC in obiskali bližnji Ribiški dom.

Posvet je predviden za 30 udeležencev, zato pohitite s prijavo.

Zaradi lažje organizacije dogodka vas vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 29. avgusta 2022, na KOC INOVATIS (koc.inovatis@gmail.com). Spremljate nas tudi na http://koc-inovatis.si/.
   
Veselimo se srečanja z vami.

mag. Marjan Velej, vodja KOC INOVATIS


Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio